၂၀၁၉ ခုနွစ္ သႀကၤန္ အြမၼရာ ခရီးစဥ္မ်ား

၂၀၁၉ ခုနွစ္ သႀကၤန္ အြမၼရာ ခရီးစဥ္မ်ား……………. 🇹🇷 တူရကီ + အြမၼရာ (၁၅)ရက္ခရီးစဥ္ USD 2800 🇦🇪 ဒူဘိုင္း + အြမၼရာ (၁၅) ရက္ ခရီးစဥ္ USD 2800 🇮🇱🇵🇸 ေဂ်ရုစလင္မ္ + တူရကီ + အြမၼရာ (၁၅)ရက္ ခရီးစဥ္ USD 3300 **ေဖေဖၚ၀ါရီလကုန္အထိ လာေရာက္အပ္နွံသူမ်ားအတြက္ USD 100 ေလွ်ာ့ေစ်းခံစားခြင့္ ရွိပါသည္။**—————————————————————————————————-ထြက္ခြါမည့္ေန႔ – ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ 🏨 မကၠာတြင္ တည္းခိုရမည့္ဟိုတယ္
Read More